همایش نگار

دبیرخانه همایش


آدرس دبیرخانه : کرمان- انتهای اتوبان هفت باغ علوی- مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
پست الکترونیک: mcrsconf@gmail.com
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )