همایش نگار

محورهای همایش

این سمينار به منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران شیمی آلی کشور با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه واکنش های چند جزئی و کاربرد این دسته از واکنش ها در سنتز داروها، ترکیبات طبیعی و شیمیایی، گسترش و تقويت ارتباط علمی بين مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت بررسی راه های تجاری سازی تحقیقات بنیادی با مشارکت صنایع در زمینه های زیر برگزار می‌شود:
• ارائه روش های نوین سنتزی در واکنش های چند جزئی
• کاربرد واکنش های چند جزئی در سنتز ماکرومولکول ها، داروها و ترکیبات هتروسیکل
• کاربرد واکنش های چند جزئی در صنعت
• شیمی ایزوسیانیدها
• کاربرد کاتالیست ها در واکنش های چند جزئی
• شیمی سبز در واکنش های چند جزئی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )