همایش نگار

اولین همایش ملی واکنش های چند جزئی


این سمينار به منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران شیمی آلی کشور با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه واکنش های چند جزئی و کاربرد این دسته از واکنش ها در سنتز داروها، ترکیبات طبیعی و شیمیایی، گسترش و تقويت ارتباط علمی بين مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت بررسی راه های تجاری سازی تحقیقات بنیادی با مشارکت صنایع در زمینه های زیر برگزار می‌شود:
• ارائه روش های نوین سنتزی در واکنش های چند جزئی
• کاربرد واکنش های چند جزئی در سنتز ماکرومولکول ها، داروها و ترکیبات هتروسیکل
• کاربرد واکنش های چند جزئی در صنعت
• شیمی ایزوسیانیدها
• کاربرد کاتالیست ها در واکنش های چند جزئی
• شیمی سبز در واکنش های چند جزئی


تعداد کل مقالات ارسالی = 307 مقاله
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )